Over de site

Dit is de officiële website van Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Inhoud van deze pagina

  Vragen en opmerkingen

  Heeft u suggesties voor verbeteringen of vragen over de website? Ziet u informatie die niet correct is? Stuur ons een bericht. Binnen 5 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.

  Op de pagina's van wetterskipfryslan.nl kunnen ook links staan naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. Wetterskip Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. 

  Toegankelijkheid

  Onze website voldoet aan de Webrichtlijnen (externe website) (met uitzondering van de leggerkaart) en is daarmee toegankelijk voor iedereen. De Webrichtlijnen gaan over het toegankelijk ontwerpen, bouwen en beheren. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid.

  Onderzoek gebruik website

  Wetterskip Fryslân gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van haar bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand met een (uniek) nummer, een zogenaamd cookie. Deze wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

  Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

  Een Google Analytics-cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op andere websites te volgen. 

  Bezwaar tegen gebruik van cookies

  Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde diensten niet via onze website uitvoeren.

  Over het uitschakelen van cookies vindt u meer informatie op veiliginternetten.nl (externe website).

  Privacy

  Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

  Responsible Disclosure

  Als u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, wilt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen.

  U kunt bij ons een melding doen via informatiebeveiliging@wetterskipfryslan.nl.

  Als u een probleem ontdekt

  • Versleutel de bevindingen als dit mogelijk is met PGP om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk informatie over het probleem. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende.
  • Stuur bij uw melding ook uw telefoonnummer mee.

  Maak geen misbruik van het lek

  Wij vragen u om geen misbruik te maken van het ontdekte probleem. Onder misbruik verstaan wij bijvoorbeeld:

  • Handelingen die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
  • Het probleem delen met derden.
  • Herhaaldelijk toegang tot het systeem nemen en deze delen met anderen. 
  • Systemen aanpassen.
  • Gegevens kopiëren, wijzigen of verwijderen.
  • Plaatsen van malware.

  Daarnaast vragen we van u geen gebruik te maken van Denial of Service of social engineering.

  Wat u van ons kunt verwachten

  • Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw melding. 
  • Binnen 7 werkdagen krijgt u van ons een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij het bijvoorbeeld wettelijk verplicht is om dit wel te doen. 
  • Goed overleg tussen u en ons over het verhelpen van de kwetsbaarheid vinden wij belangrijk. Ook bepalen wij graag samen met u of en hoe de informatie over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
  • Onder de voorwaarde dat u geen misbruik maakt van de kwetsbaarheid, zullen wij geen juridische gevolgen verbinden aan uw melding. 
  • Uw melding belonen wij met een cadeaubon.

  Fotografie

  Foto's van bestuursleden op onze website zijn gemaakt door Arthur Smeets. De overige foto’s door Daniël Hartog.