Over de site

Dit is de officiële website van Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Stuur ons een bericht. Binnen 5 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.

Op de pagina's van wetterskipfryslan.nl kunnen ook links staan naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. Wetterskip Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. 

Toegankelijkheid

Onze website voldoet aan de Webrichtlijnen (externe website) (met uitzondering van de leggerkaart) en is daarmee toegankelijk voor iedereen. De Webrichtlijnen gaan over het toegankelijk ontwerpen, bouwen en beheren. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid.

Onderzoek gebruik website

Wetterskip Fryslân gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van haar bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand met een (uniek) nummer, een zogenaamd cookie. Deze wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

Een Google Analytics-cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op andere websites te volgen. 

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde diensten niet via onze website uitvoeren.

Over het uitschakelen van cookies vindt u meer informatie op veiliginternetten.nl (externe website).

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Fotografie

Foto's van bestuursleden op onze website zijn gemaakt door Arthur Smeets. De overige foto’s door Daniël Hartog.