Algemeen bestuur - samenstelling

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij een of meer taken die het waterschap uitoefent. Voorzitter is de dijkgraaf, Luzette Kroon Oeds Bijlsma is secretaris.

Leden algemeen bestuur

In de bestuursinformatie vindt u informatie over de leden van het algemeen bestuur en contactgegevens.

Zetelverdeling

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden worden gekozen door middel van directe verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels.

Geborgde zetels 

Van de 3 leden van de categorie ‘ongebouwd’ zijn 2 leden door de LTO Noord benoemd en 1 lid gezamenlijk door de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Nederlandse Akkerbouwvakbond regio Noord.

Voor de categorie ‘natuur’ zijn 2 leden benoemd door het Bosschap. Na de verkiezingen hebben de 2 leden van de categorie 'natuur' zich aangesloten bij Water Natuurlijk Fryslân.

Voor de categorie ‘bedrijven’ zijn 2 leden benoemd door de Kamer van Koophandel.