Officiële bekendmakingen

Wetterskip Fryslân publiceert alle officiële bekendmakingen in het waterschapsblad op overheid.nl (externe website).

Bekendmakingen gratis per e-mail

Op overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de gratis e-mail-service (externe website). Nadat u zich heeft aangemeld voert u de zoekterm ‘wetterskip’ in en vinkt u de optie ‘Waterschapsblad’ aan. U ontvangt dan per e-mail bericht van bekendmakingen die betrekking hebben op Wetterskip Fryslân.

Gratis bekendmakingenapp

Meer informatie over de app vindt u op overheid.nl (externe website) 

Voorbeelden van officiële bekendmakingen

  • watervergunningen 
  • schouwmededelingen 
  • peilbesluiten 
  • (project)plannen 
  • plannen of besluiten die ter inzage liggen
  • beleidsnotities 
  • verordeningen