Officiële bekendmakingen

Wetterskip Fryslân publiceert alle officiële kennisgevingen en bekendmakingen  in waterschapsbladen (externe website) op overheid.nl.

Bekendmakingen gratis per e-mail

Op overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de gratis e-mail-service (externe website). Nadat u zich heeft aangemeld voert u de zoekterm ‘wetterskip’ in en vinkt u de optie ‘Waterschapsblad’ aan. U ontvangt dan per e-mail bericht van bekendmakingen die betrekking hebben op Wetterskip Fryslân.

Voorbeelden van officiële bekendmakingen

  • watervergunningen 
  • schouwmededelingen 
  • peilbesluiten 
  • (project)plannen 
  • beleidsnotities 
  • verordeningen